Sprawy członkowskie

 

 

Sekcja organizacji, kontroli i spraw członkowskich zajmuje sią kompleksową obsługą członków Spółdzielni, których przyjmuje w siedzibie Spółdzielni w budynku „Zenit” w Katowicach, ul. Rynek 12 VI piętro, p. 609
od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 14.00 lub telefonicznie 32 790 25 89

Z tytułu członkostwa w Spółdzielni członkowie otrzymują – Kartę Członkowską PSS „Społem” w Katowicach

Karta Członkowska umożliwia elektroniczną rejestrację zakupów dokonanych
we wszystkich placówkach handlowych Spółdzielni. Zarejestrowana na koncie członka wartość zakupów będzie podstawą do naliczenia i podziału dywidendy.
Zasady korzystania z Karty określone zostały w Regulaminie Karty Członkowskiej PSS „Społem” w Katowicach. Warunkiem otrzymania Karty jest złożenie wniosku w Sekcji organizacji, kontroli i spraw członkowskich.

Przy odbiorze Karty wymagana jest podanie swojego numeru pesel.

REGULAMIN KARTY CZŁONKOWSKIEJ

AKTUALNY STATUT SPÓŁDZIELNI

Archiwalne dokumenty:
POBIERZ STATUT SPÓŁDZIELNI