Adres i kontakt

PSS “Społem” Katowice

Adres Biura Zarządu:
Rynek 12,
40-954 Katowice


Prezes Zarządu

tel. 32 790 2510
tel. 797 151 343
sekretariat: sekretariat@spolem.katowice.pl

Rada Nadzorcza – sekretarz
tel. 32 790 25 90

Sprawy Członkowskie
tel. 32 790 25 89

Zespół Radców Prawnych
tel. 32 790 25 16

NSZZ Pracowników Społem
tel. 32 790 25 93

NSZZ Solidarność
tel. 32 790 25 92

Dział Spraw Pracowniczych
tel. 32 790 25 07 do 08

Dział Księgowości:
– Kierownik:
tel. 32 790 25 09
– Rozrachunki
tel. 32 790 25 81

Sekcja Finansowa
– Kierownik:
tel. 32 790 25 70
– Płatności:
tel. 32 790 25 73
– Kasa główna (czynna 9:00 do 13:00)
tel. 32 790 25 72

Sekcja informatyki

tel. 32 790 25 75

Zakład Handlu:
– art. spożywcze
tel. 32 790 25 22
– art. przemysłowe
tel. 32 790 25 25

Zakład Eksploatacji Bazy

– gospodarka lokalami
tel. 32 790 25 52
– inwestycje i remonty
tel. 32 790 25 63

Zakład Piekarsko-Ciastkarski
tel. 32 258 54 94

 

Informujemy, że PSS „Społem” powołała Inspektora Danych Osobowych.

Funkcję tę pełni kancelaria prawna Andersen Tax & Legal  Srokosz i Wspólnicy Sp.k z siedzibą w Katowicach.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem: iodo@pl.Andersen.com