140 lat Jesteśmy z Wami

Spółdzielnia katowicka należy do jednej z najstarszych spółdzielni spożywców w Polsce i nierozerwalnie związana jest z dziejami Śląska i Katowic. Stąd też w 140-letniej historii znalazły odbicie wielkie zmiany polityczne zachodzące w XX wieku.

Do roku 1881 powstało 27 takich stowarzyszeń, spośród których swój rodowód wywodzi nasza spółdzielnia, której założenie pod nazwą Stowarzyszenie „Konsum Roździeń-Szopienice” – spółdzielnia zarejestrowana z nieograniczoną odpowiedzialnością, uchwaliło grono robotników i urzędników Towarzystwa Kopalni Georg von Giesche na zebraniu, które odbyło się w dniu 6 lutego 1881 roku w cechowni huty Wilhelmina w Szopienicach. Towarzystwo Kopalni Georg von Giesche odstąpiło Spółdzielni bezpłatnie 3 lokale i dla urządzenia udzieliło nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 30tys.marek, którą spłacono w ciągu 3 lat. Spółdzielnia liczyła 1376 członków. Pierwszy z tych sklepów „Rożdzienianka” mieścił się przy ul. Obrońców Westerplatte 73, drugi o nazwie „Najstarszy” przy ul. F.Rybki 62, trzeci natomiast – „Jubilat” – przy ul. Krakowskiej.

Sklepy te położone były na terenie trzech największych skupisk domów zamieszkałych przez pracowników huty „Gieschego”. Na walnym zgromadzeniu 12 stycznia 1890 roku zmieniono dotychczasową nazwę na Stowarzyszenie „Konsum Rożdzień Szopienice” – Spółdzielnia zarejestrowana z ograniczoną odpowiedzialnością. Do roku 1902 biura Spółdzielni mieściły się w zabudowaniach Towarzystwa Gieschego. W 1902 roku wybudowano budynek biurowy w Dąbrówce Małej, dzisiejsza ul. Gen. Hallera 18.

W okresie powstań Śląskich i plebiscytu, Konsum nie przerwał swojej działalności. Po przejęciu Śląska przez Polskę niewiele zmieniło się w działalności Konsumu. Do roku 1924 księgi i zebrania prowadzone były w języku niemieckim, a w latach 1925 do 1934 w języku niemieckim i polskim równocześnie. Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 15 grudnia 1935 r. uchwaliło zmianę na „Konsum Śląski Spółdzielnia Spożywców z odpowiedzialnością udziałami”. Zebranie to przyjęło również nowy Statut. Od tej pory następuje szybki rozwój Spółdzielni. Ilość sklepów z 12 w 1922 roku, wzrosła do 51 w roku 1937. Ponadto uruchomiono działalność produkcyjną, tj. wytwórnię wód gazowanych, przemiał zboża, palarnię kawy i wędzarnię śledzi. Obok działalności gospodarczej, władze w Spółdzielni rozwinęły działalność społeczno – wychowawczą.

Walne Zgromadzenie w dniu 2.09.1945 r. uchwaliło połączenie Śląskiej Spółdzielni Spożywców w Katowicach z Konsumem Pracowników w Chorzowie. Podstawą fuzji były bilanse obydwu Spółdzielni z roku 1938. W tym czasie Spółdzielnia posiadała 71 sklepów. Zajęła się ona handlem detalicznym, pakowaniem i produkcją artykułów spożywczych. Na koniec 1947 roku Spółdzielnia prowadziła 158 sklepów, 7 podhurtowni i 12 zakładów produkcyjnych. W latach: 1948, 1951,1952, 1953 i 1956 Spółdzielnia przechodzi kolejne zmiany organizacyjne notując znaczny wzrost potencjału gospodarczego. Do wydarzeń gospodarczych zasługujących na uwagę należy uruchomienie w dniu 1.09.1962 r. SDH „Zenit”, jednego z największych i najnowocześniejszych wówczas spółdzielczych domów handlowych. 1.07.1965 r. uruchomiono przetwórnię mięsną w Ochojcu o wydajności 15 ton na dobę, a w styczniu 1975 roku oddano do użytku drugi Spółdzielczy Dom Handlowy „Skarbek”. Według stanu na dzień 31.12.1976r. Spółdzielnia posiadała 532 placówki handlowe, 369 lokali gastronomicznych, 41 zakładów produkcyjnych, 414 punktów usługowych. Załoga liczyła 10.183 pracowników, natomiast w rejestrze Spółdzielni figurowało 62.317 członków.

Lata siedemdziesiąte to okres dynamicznego rozwoju gospodarczego Spółdzielni, a także pracy wśród członków i działalności społeczno-samorządowej, skoncentrowanej w Ośrodkach „Praktyczna Pani”. Druga połowa lat siedemdziesiątych była już trudnym okresem dla handlu, ponieważ rozpoczął się okres reglamentacji towarów. Początek lat osiemdziesiątych to wprowadzenie stanu wojennego oraz pogłębiające się trudności w zaopatrzeniu placówek i obejmowanie reglamentacją coraz większej grupy towarów. Do najważniejszych dla Spółdzielni wydarzeń w latach osiemdziesiątych należy uchwalenie w dniu 16.09.1982 r. ustawy Prawo Spółdzielcze, na którą spółdzielcy oczekiwali od dawna. Dała ona możliwość przywrócenia Spółdzielni jako samodzielnego i samorządnego podmiotu gospodarczego. Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność, jako samodzielna jednostka od 1 stycznia 1983 r., po przekazaniu jej majątku byłego Oddziału Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Katowicach i w tym kształcie organizacyjnym funkcjonuje do dzisiaj.

U schyłku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej rozpoczął się kontynuowany w latach dziewięćdziesiątych proces prywatyzacji lokali handlowych, gastronomicznych i produkcyjnych nie będących własnością Spółdzielni. W latach 1989—1995 przekazano właścicielom lub nowym użytkownikom 390 lokali handlowych, ponad 270 zakładów gastronomicznych oraz 27 zakładów produkcyjnych. Znacznemu ograniczeniu uległa własna baza magazynowa i administracja, które w nowych warunkach przestały być użyteczne. Ważnym wydarzeniem kończącym ten etap historii Spółdzielni była aktualizacja rejestru członków. Nowy ustrój gospodarczy przyniósł wielkie wyzwania wyrażające się przede wszystkim konkurencją innych podmiotów handlowych, w tym obecnością zagranicznych sieciowych operatorów handlowych hiper i supermarketów.

W szybkim tempie przystąpiono do modernizacji placówek handlowych, wyposażając sklepy w nowoczesne urządzenia. W całej sieci wprowadzono samoobsługową formę sprzedaży. Wdrożono nowoczesne systemy informatyczne łączące system finansowo-księgowy z kasami fiskalnymi i wprowadzono rachunek ekonomiczny do każdego sklepu i zakładu produkcyjnego. Działalność handlową w zakresie branży przemysłowej w 2002r. ograniczono do domów handlowych „Zenit” i „Skarbek”. Działalność produkcyjną skoncentrowano w 2003 roku w zmodernizowanym Zakładzie Piekarsko-Ciastkarskim przy ul. Chorzowskiej 73a. W latach 2003-2015 podjęto i zakończono kompleksową modernizację DH „Zenit”. W 2005 roku przeprowadzono rozbudowę parteru w Galerii Skarbek wraz z wykonaniem przeszklonych wind zewnętrznych, a uruchomione w grudniu tego roku Delikatesy Skarbek stały się wizytówką Spółdzielni. W kolejnych latach przeprowadzono modernizację I i II piętra handlowego w Galerii Skarbek, w wyniku czego we wrześniu 2007 roku otwarto Salon Eleganza na I piętrze. W listopadzie 2010 roku uruchomiono nowe stoiska handlowe na II piętrze, a pozostałe przeszklone boksy przeznaczono dla najemców. W styczniu 2013 roku przeniesiono Salon Mody zlokalizowany w Zenicie do Galerii Skarbek, rozszerzając działania branży odzieżowej w Salonie Eleganza. W październiku 2015 roku przeniesiono sklep zlokalizowany na I piętrze DH „Zenit” do Galerii Skarbek koncentrując branże „Wszystko Dla Domu” na II piętrze.

Sieć placówek detalicznych „Społem” w Katowicach systematycznie rozwija się dostosowując swoją ofertę do oczekiwań klientów i wymogów rynku. Konsekwentnie budujemy wizerunek sklepów nowoczesnych i przyjaznych, w których priorytetem jest profesjonalizm obsługi i jakość oferowanych produktów. Dzięki konsekwentnie wprowadzanej jednakowej wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej, sklepy Spółdzielni są identyfikowane przez mieszkańców Katowic jako silna rodzima sieć handlowa. Na koniec 2015 roku spółdzielnia liczyła 359 członków. Jesteśmy jedną z nielicznych Spółdzielni w Polsce, w której działają Komitety Członkowskie, których członkowie wspierają służby handlowe w doskonaleniu wizerunku naszych sklepów. W całej swojej historii Spółdzielnia aktywnie działała na rzecz nie tylko swoich członków, ale w równym stopniu na rzecz mieszkańców naszego miasta i regionu. Potwierdzeniem jakości i skuteczności działań Spółdzielni jest przyznanie jej nagród: „Śląski Kupiec Roku”, „Gazela Biznesu”, Złota „Odznaka Honorowa za zasługi dla województwa śląskiego”. Powstanie, historia i dzień dzisiejszy naszej Spółdzielni to wysiłek wielu pokoleń członków i pracowników, którzy aktywnie oddziaływali na jej kształt i rozwój.

Zobacz nasz film i folder

Galeria zdjęć

Zobacz jak zmienialiśmy się dla Was...

1.png
Historia Społem
140 lat
fd11348316ee24c4389a4177dd2dd195.jpg
Historia Społem Katowice
140 lat
a45ffdf61d8b8ceac9599d4724c02cae.jpg
Historia Społem Katowice
140 lat
829e893236acc00fdf6ee2ff46d3a373.jpg
Historia Społem Katowice
140 lat
293b0064426fbda054cba461f4ec699a.jpg
Historia Społem Katowice
140 lat
3c5b663976e4488881047dd0e0fcc016.jpg
Historia Społem Katowice
140 lat
01ecd61f6e3bab47ecf50637e75c517e.jpg
Historia Społem Katowice
140 lat