Przetarg

OFERTA SPRZEDAŻY

PRAW DO NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH

 

Przedmiotem oferty są następujące nieruchomości położone w Katowicach:

 

  1. Przy ul. Porcelanowej 13, nieruchomość obejmuje:

    – prawo własności gruntu stanowiącego działkę nr: 34/9 o  pow.  14.412 m2 objętą księgą wieczystą
KA1K/00036986/8;

    –  prawo własności budynków magazynowych i portierni o łącznej pow. użytkowej 5.183,18 m2

 

     Cena wywoławcza nieruchomości: 8.650.000,00 zł netto

  1. Przy ul. Kolejowej 58, nieruchomość obejmuje:

    prawo własności gruntu stanowiącego działki nr: 47/16, 48/2, 48/6, 49/4, 49/6, 58/17, 58/18, 58/20  o łącznej
pow. 9.903 m2 objętych księgami wieczystymi KA1K/00022513/1, KA1K/00069826/9, KA1K/00070150/9,
KA1K/00125322/7;

    – prawo własności budynków magazynowo-warsztatowych i portierni kontenerowej o łącznej pow. użytkowej
2.557,31 m2

 

    Cena wywoławcza nieruchomości: 8.400.000,00 zł netto

   

Warunki sprzedaży:

  1. Oferty należy składać z podaniem ceny netto za nieruchomość, proponowanych warunków płatności oraz terminu podpisania umów notarialnych.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

 

Materiały informacyjne dostępne są dla zainteresowanych w formie elektronicznej po zamówieniu drogą mailową.

Kontakt: tel. 32 790 25 52, e-mail: lokale@spolem.katowice.pl .