Opinia

WITAMY NA PORTALU OBSŁUGI KLIENTA SPOŁEM KATOWICE

Podziel się z nami opinią o naszych sklepach

Administratorem danych jest POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW SPOŁEM W KATOWICACH z siedzibą w Katowicach przy ul. Rynek 12, 40-954 Katowice. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia. Nasz i Państwa równoległy, uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu jakim jest odpowiadanie na zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Państwa zadowolenia jako Klientów lub Użytkowników naszej strony internetowej oraz cel stanowi wypełnienie dobrowolnej ankiety oceniającej usługę. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na iodo@pl.Andersen.com Więcej informacji nt. ochrony danych os. i przysługujących praw znajdą Państwo tutaj. [/acceptance]